A jezsuita vagy a domonkos rend-e a nagyobb (kiválóbb)?

Az alábbiakban közlöm a The Jesuit Post április elsejei (valójában másodikai) cikkének fordítását. (A jezsuita portál valahogyan domonkosok kezére jutott.) A cikk – úgy látszik – az Angyali Doktor legismertebb művének, a Summa-nak egy artikulusa. A fordítás (kissé stilizálva, a lábjegyzetek sajátjaim):

Úgy tűnik, hogy a jezsuita rend a nagyobb (kiválóbb), mert

 1. A dolog nagyságának a mértéke a mennyiség. Így Isten Ábrahámnak a nagyságot az által ígérte meg, hogy Ábrahám leszármazottjai többen lesznek, mint a csillagok (Gen 26,4). Továbbá az, hogy Isten kedveli Ferenc pápát, úgy mutatkozik meg, hogy 3.85 millió twitter követőt adott a pápának. Továbbá Areopagita Dénes mondja, hogy a jó úgy árad ki magából, mint a hippi szakálla vagy mint a TOMS cipők 1. A világon azonban több jezsuita van, mint domonkos, így úgy látszik, hogy a jezsuita rend nagyobb a domonkos rendnél.
 2. A keletkezés rendjében a tökéletlen megelőzi a tökéletest, ahogyan ezt tanúsítják az egyszerű macska videók összehasonlítva az auto-tuned macska videókkal 2. Szent Domonkos azonban a 13. században alapította a domonkos rendet, Szent Ignác pedig a 16. században a jezsuita rendet. Tehát, úgy tűnik, a jezsuita rend nagyobb a domonkos rendnél.
 3. Egy cél nagyságát annak a nagysága határozza meg, ami a célhoz van rendelve. Ezért a fekete füllel ellátott kávés kancsó nagyobbnak tekinthető mint a narancssárga füllel ellátott kávés kancsó, mert ez utóbbi valami kisebb jó szétosztására van rendelve 3. Mármost a domonkosok rendje a lelkek üdvözítésére van rendelve, a jezsuita rend pedig Isten nagyobb dicsőségére (AMDG). Isten dicsősége azonban nagyobb dolog, mint a lelkek üdvössége, mert ez előbbi az utóbbin kívül még magában foglalja például sziklákat, növényeket és állatokat is. Ezért úgy látszik, hogy a jezsuita rend nagyobb a domonkos rendnél.

A fentieknek ellentmond a Vitae Fratrum Ordinis Predicatorum, amikor azt írja, hogy Bonnevaux ciszterci apátjának látomása szerint a Mi Urunk megígérte a bűnösök sorsa miatt aggódó Boldogságos Szűznek,  hogy új küldötteket küld a bűnösök közé, a domonkosokat, a Prédikátorok Rendjének tagjait, akik meg fogják szólítani a bűnösöket és az örök boldogságra vezetik őket. Minthogy Istennek úgy tetszik, hogy az emberiség számára szóló legnagyobb ajándékokat a Boldogságos Szűz által kapják meg, joggal lehet azt mondani, hogy a domonkosok rendje a nagyobb.

A fentiekre válaszolva azt kell mondani, hogy nem helyes, ha a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb, mert ez a Mi Urunknak szomorúságot okoz (Lk 9, 46-48). Egy szerzetesi életmód annyiban lehet jobb, amennyiben a bűnbánat és az apostoli szeretet által minimalizálja  az ilyen vetélkedések lehetőségét. Mind a domonkosok, mind a jezsuiták apostoli életét áthatja az isten- és emberszeretet. Mégis a domonkosrendi testvér életét a nagyobb bűnbánat lehetősége jellemzi, mert ez a többi domonkosrendivel él együtt. Így, szigorú értelemben véve, a domonkosok rendje a nagyobb rend.

Válasz az 1. ellenvetésre. Areopagita Dénes másutt azt mondja, hogy “egyetlen gyémánt értékesebb több rubinnál”. Így a mennyiség egyedül nem megfelelő mértéke a nagyságnak. Ezt az állítást támasztja alá a Madonna CD-k és egyebek nagy száma is. Továbbá, Istennek, minden tökéletesség forrásának gyakran úgy tetszik, hogy a kiválóság sokszor inkább a kevesebb által, mint a több által nyilvánuljon meg. Ezért parancsolta meg Gedeonnak, hogy 32.000 főről csökkentse seregét 300 főre (Bírák 7,6).  Gedeonnak azokat kellett kiválasztania a kis csapatba, akik Enharod vizénél kezükből, kutyák módjára nyalva itták a vizet. Ez profétikus utalás az Úr kutyáira, a domonkosokra (Domini canes).

Válasz a 2. ellenvetésre. jóllehet a tökéletlen megelőzi a tökéletest a keletkezés rendjében, a minták rendjében azonban a tökéletesebb van előbb. Ezt az elvet kiválóan szemlélteti a Dredd bíró korábbi változatának összehasonlítása a későbbivel. Minthogy azonban Szent Ignácot inspirálta Szent Domonkos példája, akire viszont a tiszteletreméltó Cassianus példája hatott, aki viszont az egyiptomi pusztában, Mózes Atya lábainál ülve tanulta a szerzetességet, jobb azt mondani, hogy az evangéliumot hirdető, kosárfonásból élő, pusztai remete volt a legtökéletesebb.

Válasz a 3. ellenvetésre. Minthogy Szent Iréneusz szerint “az élet az emberben Isten dicsősége”, és minthogy a lélek üdvössége az örök élet, a domonkosok és jezsuiták szerzete valójában ugyanahhoz a célhoz van rendelve, ezért mind a kettő hasonlítható a fekete füllel ellátott kávés kancsóhoz. Mégis helyes azt mondani, hogy a domonkos testvérek főzetének ír krémlikőr (Irish Cream) zamata van Aquinói Szent Tamás teológiájának “édessége” miatt.

Jegyzetek:

 1. Sajnos ezt a hivatkozást hiányos tudásom miatt nem értem. Ez egy nehéz hely.
 2. Ezt az állítást illusztrálja például  ez a videó is.
 3. Ennek megértéséhez szükséges az a feltételezés, hogy a narancs színű füllel ellátott kávés kancsók általában koffeinmentes kávét tartalmaznak

4 bejegyzés (“A jezsuita vagy a domonkos rend-e a nagyobb (kiválóbb)?”)

 1. Nem jutok szóhoz a The Jesuit Post cikkének olvastán…

  Ilyen arcátlanságot, ördögi gúnyolódást a Domonkos Rend és Aquinói Szent Tamás Summája, a Boldogságos Szűz és az általuk idézett szent tekintélyek felett, nem tételeztem volna fel egy másik szent által alapított Rend valamely tagja részéről. Ez felháborító!

  Azt már régóta tudom, hogy mennyire lábra kapott a Jezsuitáknál a liberalizmus, a modernizmus és pápa-ellenes szellem. De hogy ilyen messzire elmenjenek, azt nem gondoltam volna. Iszonyatos maguk gerjesztette frusztráltság lehet bennük.

  A Jezsuita Rend árulásáról egy kiváló könyv jelent meg, amit volt szerencsém olvasni:

  http://www.goodreads.com/book/show/664440.The_Jesuits

  • Sajnálom, hogy megbontránkoztatta a cikk, amelyet ráadásul lehet, hogy domonkosok írtak. A két rend között több évszázados teológiai vita zajlott. Sajnos múlt időt kell használnom, mert ez a típusú, nagy szellemi felkészültséget igénylő vita már a multé. Talán visszajött ez egy kissé: több bejegyzésben foglalkoztam a “desiderium naturale videndi Deum” kérdésével. Terveim között szerepel, hogy néhány bejegyzésben a viták “klasszikus” témáival (concursus Dei naturalis, kegyelem és szabad akarat, predestináció stb.) is foglalkozzam majd.

   Ezeket a vitákat és Szent Tamás stílusát ironizálva mutatta be a cikk. Nem hiszem, hogy ezzel Szent Tamás, a tomizmus bármivel is kisebb lett volna, én inkább azt a szeretet éreztem, amely az iróniában, a humorban is megmutatkozhat. Ezért szerintem a “gúny” szó használata nem indokolt. Lehet, hogy Tamás testvér olvasván a cikket elmosolyodna és folytatná valamelyik művének diktálását. Állítólag párhuzamosan több művét is “tollba mondta” egyszerre.

   A főleg jezsuiták által támogatott transzcendentális tomizmusnak, a fejlődés ennek szellemében történő felfogásának “kritikája” egyébként ugyancsak terveim között szerepel. Ezt igyekszem majd érvekre támaszkodva tenni.

 2. Nem a cikk közzététele, hanem a gúnyolódás botránkoztatott meg Aquinó Szent Tamás érvelésének módszere, kristálytiszta logikája és a Szent Szűz közbenjáró ereje fölött.

  Kiérezhető a Domonkos rendi felfogás lekicsinylése is, amit lehet, hogy más nüansznyinak lát a jezsuiták rendjéhez képest, valójában azonban Isten működési módját érinti a teremtett világ vonatkozásában.

  Akár jezsuita, akár domonkos rendi a szerzője a cikknek, nem túl jó ajánló azok számára, akiknek fejében esetleg megfordult a Summa olvasása, tanulmányozása.

  Én így látom.

 3. Amikor elolvastam a matthaios által ismertetett írást, hatalmas kacagás tört ki belőlem, elemi erővel… (közben is.) Igen, mert olyan derűt, bájos évődést éreztem ki belőle, amely csakis igaz, baráti körben, lelki testvérek között honos. Absolút semmi sértő, gúnyolódó szándékot nem látok benne, tipikus “egyházi humor” ez!!! A legmagasabb rendű; a szellem embereié.
  Sok baj, nyomorúság van a világon, a betegségek, üldöztetések, szegénység, hajléktalanság, stb.

  DE ÉN AZ EGYIK LEGNAGYOBBNAK A SÓTLANSÁGOT, A HUMORTALANSÁGOT LÁTOM…

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>