Szent Mihály Arkangyal ünnepéhez közeledve…

XIII. Leó pápa ismert imádságának (Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben…) a hosszabb változata:

Mennyei seregek dicsőséges vezére, Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben az ellenséges fejedelmek és hatalmak, a sötétség világának vezérei, a gonoszság szellemei ellen! Jöjj az emberek segítségére, akiket Isten halhatatlannak teremtett saját képére és hasonlatosságára, és akiket drága áron váltott meg a sátán zsarnokságából. Vívd meg a csatát a szent angyalok seregével együtt, amint megvívtad ezt a gőg vezérével, Luciferrel és aposztata angyalaival szemben, akik erőtlennek bizonyultak a te ellenedben, és akiknek nincs helyük a mennyben. A nagy sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak neveznek, ki lett vetve és az, aki kísérti az egész világot, angyalaival együtt a földre lett taszítva.

De az ősi ellenség és gyilkos ismét felkelt. Magát a fény angyalának mutatva, a gonosz szellemek seregével együtt körbejár és támadja a földet, hogy ezen Istennek és Krisztusának a neve eltűnjön, hogy kirabolja, megölje, az örök kárhozatba vigye azokat a lelkeket, akik az örök dicsőség koronájának elnyerésére lettek meghívva. A gonoszság mérge, az ártó sárkány, mint tisztátalan folyó elönti a tévelygő, szívükben romlott emberek lelkét a hazugságnak, az istentelenségnek az istenkáromlásnak, a halált hozó bujaságnak, minden bűnnek és gonoszságnak a szellemével.

A ravasz ellenség az Egyházat, a szeplőtelen Bárány jegyesét keserűséggel töltötte el, édesnek álcázott méreggel részegítette. Istentelenek tették szent kincseire kezüket. Ahol Szent Péter széke és az igazság katedrája, mint a nemzetek világossága lett alapítva, ott a gyalázat és istentelenség trónját emelték, hogy a Pásztort megverve a nyáj szétszéledjék.

Tehát győzhetetlen vezér, segítsd meg Isten népét a gonoszság szelleme elleni harcban és hozz győzelmet! Az Egyház téged védőjeként és patrónusaként tisztel, a te védelmedben bízik a földi és alvilági gonosz hatalmak ellen. Az Úr neked adta át a megváltottak lelkét, hogy a tökéletes boldogság honába bevezesd őket. Kérd az Urat, vesse a sátánt lábaink alá, hogy többé ne tartsa fogságában az embereket és ne ártson az Egyháznak! Vidd a fölséges Isten színe elé imádságainkat, hogy szálljon le ránk irgalmassága, és ragadd meg a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán és megkötözve taszítsd őt a mélységbe, hogy ne kísértse többé a népeket! A te védelmedben és pártfogásodban reménykedve, a szent Egyház tekintélye által, az Úr Jézus Krisztus nevében bízva, aki a mi Istenünk és Urunk, szabaduljunk meg a sátán cselvetéseitől!

V. Íme, az Úr keresztje űzze el ellenségeinket!

R. Győzedelmeskedik Dávid sarja, az oroszlán Juda törzséből.

V. Uram, a te irgalmad legyen velünk!

R. Amint benned volt bizodalmunk.

V. Uram hallgasd meg könyörgésemet!

R. És kiáltásom jusson színed elé!

Könyörögjünk!

Istenünk, Urunk Jézus Krisztus Atyja, a te szent nevedet hívjuk segítségül és könyörögve kérjük kegyelmességedet, hogy Isten Anyjának, a Boldogságos és mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriának, Szent Mihály Arkangyalnak, Szent Józsefnek, Szűz Mária jegyesének, Szent Péter és Pál apostoloknak és az összes szenteknek közbenjárására oltalmazz minket a sátán és az összes tisztátalan lélek ellen, akik az emberi nem romlására, a lelkek vesztére körül járnak a világban. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Egy bejegyzés (“Szent Mihály Arkangyal ünnepéhez közeledve…”)

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>